Talousuutiset / 28.02.2017

Saavutamme maltillisen kasvun kuluvalla tilikaudella

Arnon konsernin kasvu jatkuu haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Markkinatilanteen haastavuudesta kertoo, että suomalaisten teknologiateollisuuden asiakkaiden tilauskannat putosivat muutaman prosenttiyksikön vuoden 2016 aikana. Arnon tulee siitä huolimatta säilyttämään myyntinsä entisellä tasolla ja jopa hieman kasvattamaan sitä.

Arnon-konsernin edellisen päättyneen tilikauden 6/2016 liikevaihto oli lähes 38 miljoonaa euroa. Edelliseen vertailukelpoiseen jaksoon verrattuna se kasvoi 5 %. Liikevoittomme oli 930 000 euroa. Saimme kasvatettua sitä edellisestä, erittäin vaikeasta tilikaudesta huomattavasti: liikevoitto nousi –0,7 prosentista 2,5 prosenttiin.

 

Kuluva tilikauden ennuste ja näkymä

Arnon-konsernin tulos jatkanee paranemistaan myös kuluvalla tilikaudella. Arvioimme liikevaihdon kasvavan edelleen hienoisesti 38¬–40 miljoonaan euroon. Samoin liikevoittoprosentin ennustamme nousevan välille 2,8–3,3. Seuraavalle tilikaudelle ennustetaan huomattavaa kasvua suhteellisen kannattavuuden edelleen parantuessa.

Financial Director
Toni Ristamäki
Puh. +358 44 740 8330
toni.ristamaki@arnon.fi